Anton Mureșan, șef serviciu în cadrul ITM Maramureș, declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate

Anton Mureșan, șef serviciu în cadrul ITM Maramureș, declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că ANTON PETRU MUREȘAN, șef serviciu în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș, s-a aflat în stare de incompatibilitate în anii 2007, 2008, 2011-2013, întrucât, concomitent cu exercitarea funcției de inspector de muncă (funcționar public) a desfășurat, în calitate de lector în cadrul S.C. Promunca Consulting S.R.L., activități remunerate care au legătură directă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public.

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 96, alin. (1), teza a II-a din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANTON PETRU MUREȘAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demniății, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Recomandari

Alte Articole