Restructurarea creditelor bancare, aşteptată de maramureşenii cu restanţe

Restructurarea creditelor bancare, aşteptată de maramureşenii cu restanţe

La începutul lunii iunie, Ministerul Finanţelor Publice a publicat spre dezbatere publică proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
În mare, proiectul actului normativ prevede că mecanismul de restructurare este opţional pentru instituţiile de credit şi se referă diminuarea cu cel mult jumătate a obligaţiilor lunare de plată aferente creditului supus restructurării, dar nu mai mult de 900 de lei, pentru o perioadă de maximum doi ani, beneficiarii fiind titularii contractelor de credit aflate în derulare la data de 31 mai 2014. În plus, începând cu anul 2016, se introduce şi o deducere specială pentru creditele restructurate, pentru salariaţi şi pensionari cu venituri de până la 2000 de lei inclusiv.
Deducerea se acordă lunar, începand cu drepturile reprezentând venituri din salarii şi pensii, aferente lunii ianuarie 2016, pentru o singură sursă de venit, şi reprezintă rata din perioada de prelungire a duratei iniţiale a creditului, dar nu mai mult de 900 lei, în anumite condiţii, pe baza documentelor justificative emise de împrumutator.
Reprezentanţii mediului bancar local nu au dorit să comenteze prea mult acest subiect, mai ales că suntem într-un an electoral, dar au subliniat că analizează cu atenţie informaţiile disponibile la această dată. Se aşteaptă deocamdată elaborarea normelor de aplicare a ordonanţei şi decizia factorilor responsabili din fiecare bancă, întrucât înscrierea băncilor în programul de restructurare a creditelor este opţională.
Este de precizat că multe bănci utilizează deja proceduri de reeşalonare a ratelor la creditele care înregistrează restanţe, dacă clienţii aflaţi în dificultate financiară au solicitat acest lucru. De exemplu, la una din unităţile bancare maramureşene, anii 2009-2011 au marcat un vârf al solicitărilor de reeşalonare, de atunci numărul acestora prezentând o tendinţă de scădere, ceea ce ar putea reprezenta atât o îmbunătăţire a situaţiei financiare a clienţilor, cât şi că efectul crizei economice începe să îşi piardă din intensitate. „Solicitările de reeşalonare au fost influenţate de mai mulţi factori, cum ar fi creşterea taxei pe valoarea adaugată de la 19% la 24%, concedierile din sistemul privat, creşterea şomajului, cât şi de efectele adiacente ale crizei economice. Noi am oferit soluţii de sprijin clienţilor încă de la începutul crizei financiare, din 2008. Aceste soluţii au fost remodelate de-a lungul timpului în nenumărate rânduri, astfel încât să se adapteze cât mai bine nevoilor clienţilor şi să le ofere un sprijin real în depăşirea dificultăţilor financiare întâmpinate. În ceea ce priveşte măsura guvernamentală de restructurare a creditelor, măsura care urmează a fi introdusă anul acesta, este încă prea devreme să comentăm, întrucât oportunitatea acesteia depinde esenţial de forma în care va fi finalizată şi adoptată. La acest moment există încă o stare de incertitudine privind această măsură, deci nu putem comenta asupra unui potenţial impact”, a declarat reprezentantul acesteia.
Şi directorul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, Ştefan Libotean, a precizat că nu s-a primit încă nicio informaţie legată de problema restructurării creditelor bancare.

Gabriela MARE

Recomandari

Alte Articole