2,10 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Maramureș la 30 iunie 2023

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș erau înregistrați 4.177 șomeri (din care 2.224 femei), rata șomajului fiind de 2,10 %, în scădere cu 0,01 pp. față de luna mai a anului în curs..

Din totalul celor 4.177 persoane înregistrate în evidențele A.J.O.F.M. Maramureș, 1.088 beneficiază de indemnizaţie de şomaj iar 3.089 persoane sunt înregistrate ca și șomeri neindemnizați. Dintre șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj, 1.074 șomeri provin din muncă și 7 sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ.

În funcție de mediul de rezidenţă, 2.194 șomeri provin din mediul urban și 1.983 sunt șomeri din mediul rural.

Din punct de vedere al repartizării pe niveluri de instruire, șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi (28 %), urmați de cei cu studii primare și fără studii (23 %), iar șomerii cu studii liceale au o pondere de 21% în totalul șomerilor înregistrați. Șomerii cu studii profesionale reprezintă 17 %, șomerii cu studii postliceale 2 %, și șomerii cu studii superioare au o pondere de 9 % în totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin activitatea de profilare din cadrul activității de mediere, informare și consiliere profesională oferită șomerilor, are următoarea distribuție: 1.482 persoane sunt mediu ocupabile, 1.306 foarte greu ocupabile 1.286 persoane sunt greu ocupabile, și 103 sunt persoane ușor ocupabile.

Recomandari

Lasă un comentariu

Alte Articole