Tabără Foto în cadrul proiectului “MOŞTENIRE MARAMUREŞEANĂ ÎNTRE MARA ŞI COSĂU”

Tabără Foto în cadrul proiectului "MOŞTENIRE MARAMUREŞEANĂ ÎNTRE MARA ŞI COSĂU"

Judeţul Maramureş, reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş, în cadrul proiectului „Moştenire maramureşeană între Mara şi Cosău”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cod proiect 25363, contract de finanţare nr. 2029/09.08.2011, organizează în perioada 27 decembrie 2012-02 ianuarie 2013 o Tabără Foto, care va oferi unui număr de şapte fotografi oportunitatea de a petrece o săptămână în zona Mara-Cosău şi de a imortaliza atracţiile locale.

Cele mai reuşite fotografii selecţionate în cadrul evenimentului vor fi utilizate pentru promovarea turistică a zonei prin intermediul unor broşuri, albume foto, pliante, fluturaşi, afişe şi pe portalul web dedicat.

Evenimentul va avea ca rezultat un portofoliu de fotografii care va fi grupat în 3 secţiuni: turism cultural, turism rural/agroturism, turism activ. Acest portofoliu de fotografii va sta la baza organizării a două expoziţii foto în perioada următoare, în care vor fi prezentate acele fotografii care redau cel mai bine frumuseţea peisajelor şi a tradiţiilor dintre Mara şi Cosău pentru a insufla privitorilor dorinţa de a vizita această zonă.

Obiectivul proiectului este punerea în valoare a zonei cuprinse între valea Marei şi a Cosăului, care cuprinde localităţile Budeşti, Sârbi, Breb şi Hoteni, prin informarea pieţei turistice asupra diversităţii obiectivelor acesteia şi promovarea/încurajarea unor forme de turism durabil.

Beneficiarii proiectului sunt: judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş, Serviciul Public MaramureşInfoturism, turiştii care vor vizita zona, consiliile locale Budeşti şi Ocna Şugatag, operatorii economici cu activitate preponderentă în industria turistică (unităţile de cazare, agenţiile de turism, meşteri populari, muzeele şi casele memoriale precum şi vânzătorii de suveniruri) care-şi desfăşoară activitatea în zona dintre Mara şi Cosău.

Valoarea totală a proiectului este de 992.870 lei din care valoarea eligibilă a proiectului 807.500 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 686.375 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 104.975 lei, co-finanţare eligibilă a beneficiarului 16.150 lei.

Recomandari

Alte Articole